ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ