Home » ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ » Διαχείριση Ρίσκου

Διαχείριση Ρίσκου

Η Εταιρεία το 2021 δημιούργησε ξεχωριστή Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη πρόληψη, αποφυγή και διαχείριση καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας διαφόρων κινδύνων που ενέχει η δραστηριότητά της. Ακολούθως, θεσπίστηκε η «Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων», η οποία εξειδικεύτηκε περαιτέρω στη «Διαδικασία Διαχείρισης Εταιρικής Διακινδύνευσης». Αποστολή της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων είναι η ανάπτυξη διαδικασιών για τη σωστή πρόβλεψη και διαχείριση των κινδύνων μέσω του εντοπισμού, καθορισμού και της ταξινόμησης τους, καθώς και η θέσπιση δεικτών, μέτρων και ελέγχων για τη μείωση τους , όπως επίσης η παρακολούθηση εφαρμογής και πορείας των μέτρων αυτών με γνώμονα τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας της εταιρείας.

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων διέπεται από θεσμοθετημένη διαδικασία , μέσω της οποίας ορίζεται το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής, ο εντοπισμός, η ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την επίτευξη των εταιρικών στόχων, στοπλαίσιοτης ομαλής λειτουργίας της εταιρείας καθώς και η επικοινωνία των στόχων αυτών στον οργανισμό και η διαρκής παρακολούθηση σε κάθε στάδιο εξέλιξής της. Σε συνέχεια της ανίχνευσης και του εντοπισμού των πιθανών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία, ακολουθεί η ανάλυση των αιτιών κάθε κινδύνου ξεχωριστά καθώς και των επιπτώσεων που αυτός ενδέχεται να επιφέρει. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται ποσοτικά τόσο η πιθανότητα του συμβάντος όσο και το μέγεθος των επιπτώσεών του και ταξινομούνται, αναλυτικά, σε πέντε βασικές κατηγορίες: οικονομικές, ανθρώπινες, νομικές, ρυθμιστικές και επιπτώσεις στη φήμη της εταιρείας.  Ακολούθως, εντοπίζονται τα Μέτρα Ελέγχου (Mitigation Controls) που εφαρμόζει η εταιρεία και προσδιορίζονται νέες δράσεις (Mitigation Actions) για τον περαιτέρω μετριασμό των κινδύνων ή την ανάδειξη των ευκαιριών, με την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων μέσω κατάλληλων μηχανισμών και αναφορών, καθώς και τις αναθεωρήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.