Σχετικά με Εμάς

Ενεργοποιημένο δίκτυο
φυσικού αερίου σε

52 Δήμους

της Περιφέρειας Αττικής

343 χλμ.

Δικτύου διανομής μέσης πίεσης (19bar)

3.627 χλμ.

Δικτύου διανομής χαμηλής πίεσης (4bar)

250

Καταρτισμένοι  εργαζόμενοι στη
διανομή  φυσικού αερίου