Home » Η ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΙΟΥ » Βασικές Υπηρεσίες

Βασικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

 1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικούς Πελάτες, τις ακόλουθες Υπηρεσίες Διανομής (Βασική Δραστηριότητα) κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής ή των Τελικών Πελατών:
  • Παραλαβή από το Διαχειριστή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου.
  • Διοχέτευση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής.
  • Παράδοση ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή στα Σημεία Παράδοσης.
  • Εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και αδιάλειπτης τεχνικής λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, και παρακολούθηση μέσω των συστημάτων ελέγχου.
  • Μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στα Σημεία Παράδοσης. Δείτε εδώ
 1. Στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  • Παροχή πρόσβασης χρήσης του Δικτύου Διανομής στους Χρήστες Διανομής, με αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και την οικεία νομοθεσία.
  • Ανάπτυξη (σχεδιασμός και κατασκευή) του Δικτύου Διανομής.
  • Επιθεώρηση, συντήρηση, αντικατάσταση και αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής.
  • Διαχείριση του Δικτύου Διανομής, με διαφανή, αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους Χρήστες Διανομής.
  • Εξασφάλιση της ασφάλειας του Δικτύου Διανομής, διαχείριση και άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαχείριση κρίσεων.
  • Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και διενέργεια αυτοψίας σε νέες οικοδομές.
  • Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Εσωτερικής Εγκατάστασης όπως προβλέπονται στους τεχνικούς κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 236/28.03.97, ΦΕΚ 963 Β’/15.07.03 & ΦΕΚ 976/28.03.12), όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
  • Δειγματοληπτικός έλεγχος σε Εσωτερικές Εγκαταστάσεις που έχει παρέλθει διάστημα άνω των τεσσάρων. *(4) ετών από την πρώτη ενεργοποίηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών μέτρησης και ρύθμισης πίεσης που δεν προορίζονται για την τροφοδοσία Τελικού Πελάτη.
  • Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου μέσω μεθόδων αγοράς για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και τη σύνδεση νέων Τελικών Πελατών με το Δίκτυο Διανομής.
  • Ανάπτυξη και λειτουργία εύχρηστων και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή.
  • Διαχείριση διαδικασιών αλλαγής Χρήστη Διανομής σε Σημείο Παράδοσης.
  • Συλλογή, διαβίβαση και αποθήκευση δεδομένων συστημάτων τηλελέγχου και τηλεχειρισμού υποδομών Δικτύου Διανομής.
  • Εγκατάσταση, συντήρηση και βαθμονόμηση μετρητικών συστημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας διορθωτών όγκου που είναι εγκατεστημένοι στα Σημεία Παράδοσης, καθώς και περιοδικοί έλεγχοι των μετρητικών συστημάτων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.
  • Εγκατάσταση αποσυμπίεσης/αεριοποίησης Φυσικού Αερίου στη συνέχεια της οποίας αναπτύσσεται δίκτυο διανομής, καθώς και εγκατάσταση αποθήκευσης φιαλών Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας με Φυσικό Αέριο.
  • Αγορά ποσότητας Φυσικού Αερίου για την πλήρωση νέου τμήματος του Δικτύου Διανομής (Αέριο Πλήρωσης) ή για υφιστάμενο τμήμα, εάν για λόγους συντήρησης απαιτήθηκε η μερική εκτόνωσή του.
  • Προσθήκη οσμητικού μέσου.
  • Λειτουργία και διαχείριση συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδικής προστασίας). ιθ) Λειτουργία τηλεφωνικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση.
  • Διαχείριση και επικοινωνία με Χρήστες Διανομής, Τελικούς Πελάτες και τρίτους για την ορθή, ομαλή και αποδοτική παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών σημείων εξυπηρέτησης.
  • Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του Δικτύου Διανομής.
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης για λόγους ασφαλείας κατόπιν πρωτοβουλίας του Διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού υποστήριξης.
  • Ενεργοποίηση Μετρητών.

Συχνότητα Καταγραφής Ενδείξεων Μετρητών Φ.Α.

Η ΕΔΑ Αττικής λαμβάνει τα απαραίτητα εύλογα μέτρα, ώστε να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ενδείξεις του μετρητή φυσικού αερίου.

Η συχνότητα καταμέτρησης σε σημείο παράδοσης ορίζεται ως εξής:

 1. Για τα Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης μία φορά κάθε μήνα.
 2. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με χρήση Τεχνολογική μία φορά κάθε μήνα.
 3. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με χρήση Κλιματισμού μία φορά κάθε μήνα.
 4. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με χρήση αποκλειστικά Θέρμανσης, που αφορούν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, μία φορά κάθε μήνα για την περίοδο θέρμανσης (Νοέμβριος-Απρίλιος), και μία φορά κάθε δύο μήνες για το υπόλοιπο έτος.
 5. Για τα μη Ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης με χρήση Θέρμανσης ή/και χρήση Μαγείρεμα ή/και Ζεστό Νερό Χρήσης, που αφορούν εγκατάσταση αυτονομίας, μία φορά κάθε δύο μήνες, εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.
 6. Για τα Σημεία Παράδοσης με δυνατότητα εξ αποστάσεως Μέτρησης μία φορά κάθε μήνα.