Home » Η ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΙΟΥ » Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Μεταξύ των βασικών της αρμοδιοτήτων είναι οι ακόλουθες:

Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας & Προστασίας των καταναλωτών

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ σχετικά με την παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας και της προστασίας των καταναλωτών, οι καταναλωτές δύνανται να απευθυνθούν στην Αρχή για θέματα σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους απέναντι στους προμηθευτές ενέργειας και για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και για θέματα που αφορούν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Απόφαση ΡΑΕ υπ.αριθμ. 1058/2020 για την λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου των Επιλεγόντων Πελατών της περιόδου 14/8/2015-1/12/2016

Απόφαση ΡΑΕ υπ.αριθμ. 1479/2020 επί της αίτησης αναθεώρησης της Απόφασης ΡΑΕ υπ.αριθμ. 1058/2020

Απόφαση ΡΑΕ υπ’αριθ. 727/2021 επί της έγκρισης επιστρεπτέων ποσών από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΕ προς Επιλέγοντες Πελάτες βάσει των υπ’αριθ. 1058/2020 και 1479/2020 Αποφάσεων της Αρχής

Κατά της υπ’ αριθ. 727/2021 απόφασης της ΡΑΕ η εταιρία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΕ έχει ασκήσει νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον της ΡΑΕ αίτηση αναθεώρησης αυτής κατά την διαδικασία, που προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, η εταιρία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΕ έχει προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά των υπ’ αριθ. 1058/2020 και 1479/2020 αποφάσεων της ΡΑΕ, που αποτελούν το έρεισμα της ανωτέρω υπ’ αριθ. 727/2021 απόφασης της ΡΑΕ. Εν όψει τούτων η εταιρία ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΕ επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της από την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων.

Χορήγηση Αδειών

Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών για την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ενεργειακού νόμου, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Περισσότερα σχετικά με το Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ (rae.gr) στο path: Φυσικό Αέριο>Αδειοδότηση>Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου.