Η Αγορά Αερίου

Μερίδια Aγοράς

Η ΕΔΑ Αττικής σε μηνιαία βάση δημοσιεύει τα στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή των ενεργών χρηστών δικτύου διανομής, στο πλήθος των σημείων παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) που ο κάθε χρήστης εκπροσωπεί, και στην μηνιαία διανεμηθείσα ποσότητα φυσικού αερίου (kWh) ανά κατηγορία τιμολογίου διανομής.

Περισσότερα