ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ