ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΒΑΝΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ