ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΑΝΩΝ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ