ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ηλεκτρονικών, Διαδικτυακών Κινδύνων και Κυβερνοεπιθέσεων» κάλυψης έναντι με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ