ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΥΠΟΥ MRS 4.400 ΔΥΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΗ ΟΓΚΟΥ