20 Φεβρουαρίου 2020

Το νέο εταιρικό πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές αρχίζει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά στην Αττική να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας για κατοικίες με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, με το επιδοτούμενο ποσό να φτάνει μέχρι και €3.000 για μία πολυκατοικία και €400 για ένα διαμέρισμα.

Ειδικότερα το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύμβασης σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Ποσό επιδότησης

(συμπ. ΦΠΑ)

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) >200.000 3.000 €
170.001–200.000 2.250 €
120.001–170.000 1.500 €
35.001–120.000 1.100 €
<=35.000 550 €
Αυτόνομη Θέρμανση (μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία) Ανεξαρτήτως ισχύος 400 €
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη Ανεξαρτήτως ισχύος 400€

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν, με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών).

Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης η ΕΔΑ Αττικής συνεχίζει την παροχή σημαντικών κινήτρων προς τους καταν