Home » ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ » Προσωπικά Δεδομένα – GDPR » Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
«ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

(Έκδοση 3η, 06/03/2019) 

Η ΕΔΑ Αττικής αναγνωρίζει τη σημασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας όσον αφορά στη συλλογή και στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – EU GDPR): Κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε., της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Επιχειρηματική δραστηριότητα: Η ΕΔΑ Αττικής αποτελεί τον ανεξάρτητο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Αερίου Αττικής, όπως αποτυπώνεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής αποτελεί η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. Μέσα από το έργο της, η Εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου, την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Ειδικές κατηγορίες (ευαίσθητα) προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό τη