Οι Άνθρωποι μας

Η ΕΔΑ Αττικής απασχολεί 249 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς. Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελεί τη βάση και την κινητήρια δύναμη για την μακροχρόνια ανάπτυξη της και την επίτευξη των στόχων της.  

Βασική επιδίωξη για την ΕΔΑ Αττικής είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης, σεβασμού και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας και να υποστηρίζουμε εμπράκτως την επαγγελματική τους ανέλιξη. Έτσι, η ΕΔΑ Αττικής ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την επικοινωνία, αλλά και επενδύοντας στη γνώση διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.