Η ΕΔΑ Αττικής επεκτείνει τη ψηφιακή της παρουσία, δημιουργώντας νέες σελίδες σε Facebook & Instagram. 📱 Με στόχο μας την άμεση επικοινωνία με όλους τους οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις, κάνουμε το απαραίτητο βήμα για να έρθουμε κοντά σας!