Η ΕΔΑ Αττικής με αίσθημα ευθύνης, συμβάλλει στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, ειδικότερα στην αντικατάσταση επίσωτρων ελαστικών στα πυροσβεστικά οχήματα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής. Η Εταιρεία μας στέκεται διαχρονικά αρωγός και υποστηρικτής στην εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας με υπευθυνότητα το έργο των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας μας για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει και για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών της.