ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δίκτυο» συνεργασίας με φορείς διαχείρισης υποδομών αναπτύσσει η ΕΔΑ Αττικής

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Με στόχο την ομαλή ανάπτυξη δικτύων και υποδομών με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την παροχή σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής και ο Όμιλος ΟΤΕ διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στις εγκαταστάσεις της OTE Academy.

Στελέχη της ΕΔΑ Αττικής είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν αναλυτικά στελέχη και αναδόχους έργων κατασκευών του Ομίλου ΟΤΕ για τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τις πρακτικές ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον αυτών. Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και την συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, καθώς ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει εντατικά το δίκτυο οπτικών ινών του στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου το δίκτυο φυσικού αερίου εκτείνεται ήδη σε μήκος περίπου 3.400 χλμ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υπηρεσία «Τηλεφώνησε πριν σκάψεις» που εφαρμόζει η ΕΔΑ Αττικής και απευθύνεται σε κάθε φορέα που προγραμματίζει εργασίες κοντά σε δίκτυα φυσικού αερίου και διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών πριν την έναρξή τους.

Η ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες ενημέρωσης με όλους τους φορείς διαχείρισης δικτύων και υποδομών που δραστηριοποιούνται στο Λεκανοπέδιο, φιλοδοξώντας να διαμορφώσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας που θα αναβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας των υποδομών φυσικού αερίου