ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

12/05/2020

Επαναλειτουργία καταστήματος εξυπηρέτησης πελατών

Η ΕΔΑ Αττικής, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της πολιτείας για τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19, σχεδίασε τη σταδιακή επιστροφή της στην κανονικότητα, λαμβάνοντας και τηρώντας αυστηρά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας και τους κανόνες υγιεινής για τους πελάτες και τους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη, 12/05/2020, το κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 11, επαναλειτουργεί και θα υποδέχεται πελάτες, κατόπιν καθορισμένου ραντεβού με εκπρόσωπο της Εταιρείας. Το κατάστημα θα εξυπηρετεί μόνο τα αιτήματα και τις περιπτώσεις που δε δύναται να διεκπεραιωθούν μέσω της ιστοσελίδας (edaattikis.gr) και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (customersupport@edaattikis.gr), που θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πελατών. Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΕΔΑ Αττικής, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 11322 και 2130882000.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που ακολουθείται από την ΕΔΑ Αττικής για την είσοδο και παραμονή των πελατών στο κατάστημα εξυπηρέτησής της, η Εταιρεία θέτει υπόψη των επισκεπτών της, τα εξής:

› Το κάθε προγραμματισμένο ραντεβού αφορά στην εξυπηρέτηση και φυσική παρουσία ενός πελάτη, χωρίς συνοδεία συνεργάτη, εκπροσώπου κτλ.

› Η παροχή πρόσθετης υπηρεσίας, πέραν αυτής που αφορά στο προγραμματισμένο ραντεβού, δεν θα είναι εφικτή.