ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

03/11/2020

Με την ΕΔΑ Αττικής ως φορέα υλοποίησης έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιχορήγησης, μέσω ΕΣΠΑ, για την αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες.

Η ΕΔΑ Αττικής τηρώντας την υπόσχεσή της να συνδέσει κάθε νοικοκυριό της Αττικής με το δίκτυο φυσικού αερίου, ανέλαβε να υλοποιήσει τη δράση που προκήρυξε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με αντικείμενο την «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες».

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε (ΦΕΚ 4447-B’/8- 10-2020) την έναρξη του β’ κύκλου του προγράμματος επιχορήγησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκ. Ευρώ, από το οποίο θα ωφεληθούν ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια σε 22 δήμους της Αττικής, στους οποίους η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι περιορισμένη.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι, να μειωθεί η εκπομπή ρύπων βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης των νοικοκυριών, και παράλληλα να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, μέσω της επιχορήγησης από 65% έως 100% για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι: «Η δράση του υπουργείου μας –που χρηματοδοτείται από το τρέχον ΕΣΠΑ- στοχεύει αφενός στη μείωση της εκπομπής ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης