Η Eurogas υποδέχτηκε την ΕΔΑ Αττικής ως νέο μέλος του οργανισμού

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021 – Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση του ρόλου της στον κλάδο του φυσικού αερίου και συνολικά στον ενεργειακό τομέα, η ΕΔΑ Αττικής, προχωρά στη σύναψη επιλεγμένων στρατηγικών συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, η Εταιρεία αποτελεί πλέον το 53ο μέλος του οργανισμού Eurogas.

Από την ίδρυσή του το 1990, ο Ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Eurogas εκπροσωπεί τη βιομηχανία του αερίου, παρόχους και διανομείς, απέναντι σε θεσμικά όργανα και Αρχές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στον Οργανισμό συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου, όπως η ENI, η Gaslog, η Shell, η Edison κα., καθώς και η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από την Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, η Eurogas έχει ως στόχο να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς αερίου ενώ υποστηρίζει συστηματικά τα μέλη της σε θεσμικά, ρυθμιστικά, κανονιστικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα καινοτομίας και διεθνών σχέσεων. Αποστολή της Eurogas είναι η ενίσχυση του ρόλου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα των κρατών – μελών της ΕΕ, μέσω του διαρκούς διαλόγου με φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τους διεθνείς παραγωγούς αερίου, και τα συναφή ιδρύματα και οργανισμούς. Επιπλέον, ο οργανισμός προωθεί την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς αερίου, υποστηρίζει τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και παρέχει δομημένη υποστήριξη στα μέλη της σε θέματα πολιτικής της ΕΕ.

H ένταξη της ΕΔΑ Αττικής ως μέλος της Eurogas, προσφέρει στην εταιρεία τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά του αερίου, αλλά και συνδιαμόρφωσης, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, του μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς, καθώς ένας από τους στόχους της Eurogas είναι να καταθέτει προτάσεις προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ αναφορικά με ζητήματα νομικού, ρυθμιστικού πλαισίου και πολιτικής.

Η ΕΔΑ Αττικής θα εκπροσωπείται στον οργανισμό από επίλεκτη ομάδα εργασίας υψηλόβαθμων στελεχών της Εταιρείας με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Μέσω της συμμετοχής στην Eurogas, επιτυγχάνεται η ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας η οποία θα συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους συνομιλητές των φορέων αερίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της συμμετοχής της στη Eurogas, η ΕΔΑ Αττικής επιδιώκει να συμβάλλει στην εξέλιξη και βελτίωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, δημιουργώντας άμεσα οφέλη τόσο για το καταναλωτικό κοινό όσο και για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας.

Σχετικά με την σημαντική αυτή εξέλιξη για την Εταιρεία, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για την ΕΔΑ Αττικής να συμπεριλαμβάνεται