ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 02/12/2020

Ενισχύεται η αξιοπιστία και η ταχύτητα των προμηθειών της Εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής διενέργειας διαγωνισμών

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής, η ΕΔΑ Αττικής, προχωρά στην απλοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών προκήρυξης και υλοποίησης διαγωνισμών προμηθειών υιοθετώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η ενέργεια αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια εποχή που η απλοποίηση διαδικασιών, η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η εξασφάλιση της διαφάνειας και στο κομμάτι των διαγωνισμών των εταιρειών, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη χρηστή διακυβέρνηση σε κάθε επίπεδο και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, θέλοντας να διευκολύνει τις διαδικασίες προμηθειών, μια από τις ενέργειες της ΕΔΑ Αττικής, είναι η υιοθέτηση της υπηρεσίας sourceOΝΕ της εταιρείας cosmoOne, η οποία θα συμβάλει στη σημαντική αναβάθμιση του τρόπου διενέργειας των διαγωνισμών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, την ταχύτητα προκήρυξης και διεξαγωγής, ενώ διασφαλίζει την ίση πρόσβαση των δυνητικών προμηθευτών και τη διαφάνεια.

Η διενέργεια διαγωνισμών με ηλεκτρονικό τρόπο, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΔΑ Αττικής που ήδη εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλούς τομείς της δραστηριότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΔΑ Αττικής, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών και υπηρεσιών της αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές ΙΟΤ. Ήδη, έξυπνες ψηφιακές λύσεις εφαρμόζονται στην ανάπτυξη του δικτύου της Εταιρείας βελτιώνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία του. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά και ψηφιακά συστήματα, ενώ σχεδιάζονται ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που διευκολύνουν παρόχους, επαγγελματίες του κλάδου και φυσικά, τους τελικούς καταναλωτές.

Αναφορικά με την εξέλιξη σε σχέση με τον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, κ. Πιέρρος Χατζηγιά