ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017

Με εφαλτήριο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κεκτημένο της μακράς πορείας δραστηριοποίησής της στο λεκανοπέδιο από το 2001, η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής λειτουργεί από την 02/01/2017 ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική σε συνέχεια του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, όπως αυτές ασκούνταν μέχρι πρόσφατα από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

Αποστολή της ΕΔΑ Αττικής είναι να συνδέσει κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής στο σύγχρονο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και αποδοτικό. Με οδηγό τη μακρόχρονη εμπειρία, την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην ασφάλεια, τον σεβασμό στην τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και τη δέσμευση για διαρκή ανάπτυξη, η ΕΔΑ Αττικής αναλαμβάνει να λειτουργεί, να συντηρεί και να αναπτύσσει το δίκτυο διανομής στην Αττική, εστιάζοντας στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και την ανάπτυξη της αγοράς και προσφέροντας σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις προς τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο και την πρόσβαση ολοένα και περισσότερων κατοίκων στο δίκτυο διανομής, η ΕΔΑ Αττικής έχει σχεδιάσει ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης που περιλαμβάνει επενδύσεις €67εκατ. για την ανάπτυξη δικτύων και την παροχή κινήτρων σύνδεσης σε βάθος 5ετίας, ανάπτυξη 100χλμ. δικτύου και τεχνικών έργων σε όλο το λεκανοπέδιο, διεύρυνση και ισχυροποίηση του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών σε κάθε περιοχή τη