Λυκόβρυση, 12 Μαρτίου 2020

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19), παρακαλούμε θερμά τους αξιότιμους πελάτες και συνεργάτες μας να μην εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ Αττικής σε περίπτωση που εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπουν σε αυτά του ιού πχ. πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή κλπ., με σκοπό τον περιορισμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού εναλλακτικά οι κάτωθι εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως προσωρινά ως εξής:

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (customersupport@edaattikis.gr)
✓ Υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σύνδεσης
✓ Υποβολή αιτημάτων-παραπόνων
✓ Υποβολή αιτημάτων βεβαιώσεων ύπαρξης δικτύου και συνδεσιμότητας, καθώς και εκσκαφών

Ταχυδρομείο/Courier
✓ Υποβολή μελετών ΕΕΝΟ
✓ Υποβολή δικαιολογητικών για αιτήματα βεβαιώσεων κατασκευής
✓ Υποβολή μελετών για υφιστάμενες οικοδομές και πιστοποιητικών για όσους συνεργάτες δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας
✓ Υποβολή δικαιολογητικών για ενεργοποίηση νεοδμήτου κτηρίου

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, για όσους καταναλωτές επισκέπτονται το κατάστημα εξυπηρέτησης, η ΕΔΑ Αττικής θα συλλέγει εκτάκτως τα κάτωθι στοιχεία, βάσει του άρθρου 6, περ. δ και ε, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων:
• Ονοματεπώνυμο
• Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τα στοιχεία θα διατηρούνται από την Εταιρεία για διάστημα ενός (1) μήνα και δύνανται να προωθηθούν μόνο σε αρμόδιους δημοσίους φορείς υγείας, σε περίπτωση ύπαρξης κρούσματος στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ Αττικής, για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των επαφών του.

Όλες οι ενέργειες αποσκοπούν στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και είναι προσωρινές.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.