Λυκόβρυση, 16 Μαρτίου 2020

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό (COVID-19), ενημερώνουμε τους αξιότιμους πελάτες και συνεργάτες μας ότι το κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών αναστέλει προσωρινά την λειτουργία του.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού οι κάτωθι εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως ως εξής:

Ηλεκτρονική αλληλογραφία (customersupport@edaattikis.gr)

 • Υποβολή Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.
 • Υποβολή Αιτημάτων ή Παραπόνων μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας.
 • Υποβολή Νέων Αιτήσεων Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

(απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση ακινήτου (οδός, αριθμός, δήμος), είδος κατοικίας (μονοκατοικία ή μη), όροφος διαμερίσματος σύνδεσης, συνολικός αριθμός διαμερισμάτων ακινήτου, επιθυμητή διεύθυνση παροχής, κάθετοι δρόμοι ακινήτου, χρήση φυσικού αερίου (πχ, θέρμανση/ζεστό νερό/ κουζίνα, επαγγελματική) και αιτούμενο φορτίο σύνδεσης σε kcal ή kw).

 • Υποβολή Αιτημάτων Βεβαιώσεων Ύπαρξης Δικτύου Φυσικού Αερίου, Βεβαιώσεων Συνδεσιμότητας, καθώς και Βεβαιώσεων για τις Εκσκαφές πλησίον δικτύου.
 • Υποβολή Αιτημάτων Διαδοχής Συμβάσεων Σύνδεσης.

(απαραίτητα δικαιολογητικά: δικαιολογητικό ιδιοκτησιακού καθεστώτος 100%, το οποίο θα καλύπτεται είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας, είτε με Υ/Δ ιδιοκτησίας, καθώς και αντίγραφο ταυτότητας).

 • Υποβολή Αιτημάτων Μεταπωλητικών Υπηρεσιών, ενδεικτικά: αλλαγή φορτίου, αλλαγή χρήσης κτλ, επισυνάπτοντας αντίγραφο ταυτότητας.
 • Υποβολή μελετών για Υφιστάμενες Οικοδομές καθώς και πιστοποιητικών αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατοφόρμας για τους συνεργάτες μηχανικούς. Στο e-mail: customersupport@edaattikis.gr, θα αποστέλλονται οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 • Αποστολή αλλαγών στα στοιχεία των μηχανικών.
 • Τα φύλλα καύσης πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kausis@edaattikis.gr.

Επιπρόσθετα:

 • H Yποβολή Mελετών ΕΕΝΟ θα γίνεται διά αλληλογραφίας σε διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο της εταιρείας.
 • Η Παραλαβή Μελετών ΕΕΝΟ και Βεβαιώσεων Κατασκευών θα γίνεται κατόπιν ραντεβού σε διαμορφωμένο χώρο και μόνο εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Όλες οι ενέργειες αποσκοπούν στη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και είναι προσωρινές.

Ευχαριστού