Λυκόβρυση,

08 Νοεμβρίου2021 

 

Είσοδος στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ Αττικής από τις8 Νοεμβρίου 2021

 

Αγαπητοί συνεργάτες και επισκέπτες,  

Η  Εταιρεία  Διανομής  Αερίου  Αττικής  με  υψηλό  αίσθημα  ευθύνης  και  θέτοντας  ως βασική προτεραιότητά της την υγεία των εργαζομένων της, καθώς και τη δημόσια υγεία, λαμβάνει επιπλέον έκτακτα μέτραπρος αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), τα οποία ισχύουν από τη Δευτέρα 8/11/2021. 

Για την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να επιδείξετε στο αρμόδιο προσωπικό: 

  • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
  • Πιστοποιητικού νόσησης ή 
  • Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 
  • Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο)

 

Διευκρινίζεται ότι: 

  1. Ως διαγνωστικός έλεγχος νοείται ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19,  ο  οποίος  πρέπει  να  έχει  διενεργηθεί  με  τη  λήψη  στοματοφαρυγγικού  ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την επίσκεψή σας.
  2. Τα έγγραφα μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή.Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Covid Free GR. 

 

Με εκτίμηση, 

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής