Λυκόβρυση, 28 Ιανουαρίου 2022

Αναφορικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο κτίριο επί της οδού Συγγρού 3 στις 26/1/2022, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής προέβη άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες από τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενέργειες για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αυτής έχει προβεί προληπτικά σε όλους του απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας του δικτύου διανομής κοντά στο σημείο του συμβάντος.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε, ότι η τροφοδότηση φυσικού αερίου του συνόλου των παρακείμενων ιδιοκτησιών λειτουργεί απρόσκοπτα και ουδέν ζήτημα ασφαλείας ανέκυψε.

Διευκρινίζεται ότι, στο κτίριο επί της οδού Συγγρού 3 που έλαβε χώρα το συμβάν στις 26/1/2022, δεν υφίσταται παροχή φυσικού αερίου και κανένα διαμέρισμα του κτιρίου δεν τροφοδοτείται με φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι, για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας σχετικά με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στην τηλεφωνική γραμμή 11322 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.